Dobrý preklad znamená úspech

preklady textov z nemeckého a poľského jazyka a opačne.

Hospodárstvo a financie

obchodná korešpondencia, podnikové prezentácie, firemné časopisy, katalógy, materiály k školeniam, kurzom a prednáškam

Priemysel a technológie

stavebníctvo, elektronika, nábytkárstvo, automobilový priemysel, opisy produktov, manuály

Kultúra

muzikológia, odborné články, beletria, divadelné hry

Všeobecné

korešpondencia, prejavy, administratívne dokumenty, webstránky, reklamné texty