Elena Dzurňáková

prekladateľka a lektorka nemeckého a poľského jazyka

Svoju prax vykonáva na základe štúdia prekladu a tlmočenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala semestrálny pobyt na Sliezskej univerzite v Katoviciach a dodatočný kurz poľského jazyka na Jagelovskej univerzite v Krakove. Prekladom a výučbe svojich pracovných jazykov sa venuje od roku 2010.